Característiques químiques i mecàniques
Taula de pesos i toleràncies
Mides/Pesos estàndards
Calculadora de pesos
 
 

Matute, som una empresa amb una gran experiència acumulada al llarg dels anys com a magatzem de metalls a Barcelona.

Matute som una empresa jove i dinàmica, preocupada per satisfer tan bé com sigui possible les necessitats dels nostres clients. Matutes compta amb proveïdors a països com Itàlia, França, Alemanya, Suècia o Holanda, fet que ens permet oferir uns metalls de gran qualitat de primeres fàbriques amb un reconegut prestigi a nivell mundial.

Oferim a tots els nostres clients de venda al major o al detall, tall de barres, tubs i pletines (passamans), tall a mida de xapes i a més polit, esmerilat, setinat i plastificat de xapes.